Skip to main content

Blue North

Specialister i vand og vandmåling

Vi udfører opgaver for virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og andre offentlige instanser, der har brug for et klart billede af situationen i deres vandsystemer.

Udstyrskatalog

Siden er under opbygning.

/en/node/49

Nyheder

Få de seneste nyheder om Blue North og indenfor spildevandsbranchen. Klik her for at læse mere.

/en/node/50

Præcise målinger af vand

Hos Blue North er vi eksperter i udtagning af vandprøver i forbindelse med f.eks. overløb baseret på flow, tidsintervaller, indhold mm.

Kompetent og relevant rådgivning

I Blue North rådgiver vi på baggrund af vores omfangsrige og unikke fagspecifikke ekspertise om målesystemer og data derfra. Spørg os til råds forinden, hvis du overvejer at investere i dyrt måleudstyr.

Individuelt tilpassede løsninger

Blue North leverer ingen standardiserede løsninger, udstyr fra os er tilpasset applikationen og kalibreret herefter på stedet. Hver Gang.

Specialister i vand og vandmåling

Specialister i vand og vandmåling


Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale inden for vand og vandmålinger. Med udgangspunkt i højteknologisk og tilpasset udstyr arbejder vi med måling og kalibrering af spilde- og regnvand.

Vi udfører opgaver for virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og andre offentlige instanser, der har brug for et klart billede af situationen i deres vandsystemer. Det kan ske i forbindelse med løbende overvågning, fx af vandmængder og -kvalitet, eller i forbindelse med akutte problemer, fx uvedkommende vand og overløb.

Læs mere

Få kompetent rådgivning

Få kompetent rådgivning


Præcise målinger giver et helt klart indblik i det omgivende vandmiljø. Det giver bedre mulighed for at agere effektivt og hensigtsmæssigt, fx i forbindelse med renoveringer. Med vores målinger sikres også, at alle gældende lovkrav og retningslinjer bliver overholdt. Sidst men ikke mindst er præcise målinger med til at sikre effektiv håndtering af eventuelle problemer, fx med overløb eller uvedkommende vand.

Vi hjælper og rådgiver professionelt og kompetent. Står du med et behov eller et problem, hører vi derfor meget gerne fra dig på 70 77 76 99 eller info@bluenorth.dk

Læs mere