Flowmåling

Hydraulisk flowmåling

Hydraulisk flowmåling foretages for at måle en vandmængde, som løber et bestemt sted. Det kan være i et åbent miljø som fx en å eller en fjord, eller det kan være et lukket miljø som vandrør eller kloakker.

Korrekt flowmåling i åbne eller lukkede vandmiljø

Flowmåling kan foretages for at undgå overløb og andre uhensigtsmæssige situationer.

Ud over nedenstående, kan målingerne bruges til at beregne et serviceinterval og behovet herfor, samt om pumperne er dimensioneret korrekt og yder som beskrevet af leverandøren.

Blue North kan hjælpe dig med at…

 • Sikre korrekt flowmåling af vandstrømme
 • Levere præcise og brugbare data om vandets flow
 • Sikre et korrekt beslutningsgrundlag for evt. tilpasninger
 • Undgå og forebygge eventuelle overløb
 • Installation og tilpasning af professionel flowmåler
 • Løbende hydraulisk flowmåling og overvågning
 • Forstå årsagen til evt. problemer og sparre omkring løsningsforslag

Det er vigtigt med korrekt flowmåling fordi…

 • Korrekte data er afgørende i planlægningen af den fremtidige indsats af ledningsnet m.v.
 • Stærkt flow i kloakkerne kan være tegn på et ødelagt ledningsnet
 • Kraftigt flow kan være udtryk for fx uvedkommende vand
 • Svagt flow kan være udtryk for fx tilstoppede kloakker
 • Korrekte og præcise flowdata giver det bedste beslutningsgrundlag

Behovet for at foretage en hydraulisk flowmåling – eller vandkvalitetsmåling – kan opstå pludseligt og af forskellige årsager f.eks…

 • Store mængder regn, skybrud og tørke
 • Manglende tryk i tryksatte systemer
 • Tilstoppede afløb eller kloakker.
 • Ødelagt/sprængt vandrør

Skræddersyede services

Vi har stor ekspertise og erfaring på området, hvorfor vi skræddersyr vores løsninger ved hver enkelt opgave. Vores store erfaring betyder også, at vi kan rådgive og vejlede om forskellige løsninger i forhold til flowmåler og datasystemer.

Vi har et tæt samarbejde med en bred vifte af producenter af det tekniske måleudstyr, som vi benytter til hydraulisk flowmåling. Det betyder, at hver enkelt flowmåler indstilles med udgangspunkt i den givne opgave, og vi derfor kan lave en helt præcis måling. Du kan desuden få eksporteret vores data på flere forskellige måder – som en almindelig excel-fil eller direkte i SRO-systemer som DIMS eller IGS.

Vi flowmåler i hele Nordeuropa

Vi udfører hydraulisk flowmåling for virksomheder og offentlige instanser i hele Danmark samt i lande som f.eks. Norge, Sverige Tyskland og Polen.

Vores meget præcise flowmåler indstilles og tilpasses, så den giver klare og brugbare data. Vi installerer og servicerer løbende vores flowmåler og sørger for, at du får adgang til netop den viden og de data, som du har brug for.

Har du brug for mere viden om, hvordan vi gør og om vi kan hjælpe dig, så udfyld gerne kontaktformularen eller kontakt os på 70 77 76 99. Så kontakter vi dig og forklarer, hvordan vi kan hjælpe med flowmåling.

Du kan her se en kort animationsvideo der enkelt og nemt fremstiller vores ekspertise i forbindelse med hydrauliske målinger.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Kontakt os i dag

Kontakt os og hør mere

Du kan let og hurtigt sende os en besked i nedenstående formular

Blue North er en
virksomhed i vækst