Hydraulisk måling

Hydraulisk flowmåling

Hydraulisk flowmåling foretages for at måle en vandmængde, som løber et bestemt sted. Det kan være i et åbent miljø som fx en å eller en fjord, eller det kan være et lukket miljø som vandrør eller kloakker.

Undgå eventuelle overløb og andre uhensigtsmæssige situationer

For mange virksomheder er det vigtigt, at man flowmåler vandstrømme, så man ved hvor meget vand der løber – og hvornår. En flowmåler gør nemlig, at man kan undgå og forebygge eventuelle overløb og andre uhensigtsmæssige situationer. Behovet for at tage en beslutning på baggrund af en hydraulisk flowmåling – og/eller en vandkvalitets måling – kan pludselig opstå og af mange årsager:

  • Store mængder regn
  • Skybrud
  • Tørke
  • Manglende tryk i vandrør
  • Ødelagt/sprængt vandrør
  • Tilstoppede afløb
  • Tilstoppede kloakker

Har du brug for mere viden om, hvordan vi gør og om vi kan hjælpe dig, så udfyld gerne kontaktformularen eller kontakt os på 70 77 76 99. Så kontakter vi dig og forklarer, hvordan vi kan hjælpe med flowmåling.

Du kan her se en kort animationsvideo der enkelt og nemt fremstiller vores ekspertise i forbindelse med hydrauliske målinger.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Kontakt os i dag

Kontakt os og hør mere

Du kan let og hurtigt sende os en besked i nedenstående formular

Blue North er en
virksomhed i vækst