Måling i kloak

Måling i kloak

Måling i kloak foregår ved hjælp af avanceret måleudstyr, der placeres i brønde på udvalgte steder, med sensorer monteret direkte i selve røret, udstyret har til formål at måle vandmængder meget præcist.

Målingerne kan bl.a. benyttes til, at revidere eller tilrette den eksisterende lednings model – modellen er med til at sikre optimal drift af henholdsvis, kloak ledningsnettet, men også af rensningsanlæggene i forsyningsområdet.

Ønsker du nærmere information om dine/jeres muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Kontakt os i dag

Kontakt os og hør mere

Du kan let og hurtigt sende os en besked i nedenstående formular

Blue North er en
virksomhed i vækst