Uvedkommende vand

Grundlæggende har vi to vandsystemer: Spildevandssystemet og regnvandssystemet

Når man taler om uvedkommende vand, vil det ofte dreje sig om indsivning af en mængde vand fra det ene system, der finder vej ind i det andet system enten via overløb eller indsivning.

Har du mistanke om indsivning af uvedkommende vand?

Fremmed vand kan give store problemer både på kort og langt sigt, da forurenet vand i det rene vands system kan give ubalance i naturlige vandområder eller værre endnu; i drikkevandet. Omvendt er det dyrt at sende rent regnvand på rensningsanlægget.

Har man en mistanke om indsivning af uvedkommende vand i et eller flere systemer, bør man derfor udbedre situationen hurtigst muligt. Med vores præcise målinger om potentielt uvedkommende vand er det langt nemmere at få et overblik over situationen og håndtere det fremmed vand på den meste effektive vis.

Kontakt os via vores kontaktformular eller på 70 77 76 99 for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Præcis måling for effektiv håndtering

Et problem med uvedkommende vand er et problem, der straks skal løses. Og det gøres nemmest og mest effektivt, hvis man har en hel klar ide om, hvor problemet med fremmed vand stammer fra.

Vores målinger giver mulighed for temmelig præcist at spore kilden til indsivning af uvedkommende vand. Det kan f.eks. skyldes et overløb, en skade på et rør eller en fejltilkobling. Når man lokaliserer årsagen til fremmed vand, kan man målrette sin indsats og fx stoppe hullet for indsivning eller nøjes med kun at grave en smule af røret op i forbindelse med reparationen i stedet for at gå det hele igennem. Det giver en mere effektiv samt billigere håndtering af problemet med fremmed vand i systemet.

Vi kan udføre vores opmålinger stort set alle steder i diverse systemer og registrere en fejlkilde med ca. 1 meters nøjagtighed. Desuden kan vi også måle mængden af uvedkommende vand, hvilket giver en klarere ide om situationens omfang.

Fuldt tilpassede løsninger

Vi står med vores store fagspecifikke viden og præcise måleudstyr klar til at hjælpe dig med at løse dine problemer. Vi står gerne for detektering af indsivning, lokalisering af fejlkilder, mængden af fremmed vand, registrering af nedbørsmængder og en række andre opgaver for at sikre en fuldstændig håndtering af problemet.

Hvad enten du ønsker dataleverance på enkelte målinger eller et komplet projekt med afsluttende rapport, står vi klar til at hjælpe. Vil du høre mere om vores ydelser, eller hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid mere end velkommen til at tage direkte kontakt til os.

Du kan herunder se en kort animationsvideo der enkelt og nemt kaster lys på vores ekspertise og bæredygtige løsninger vedrørende udvedkommende vand.

Blue North er en ingeniørvirksomhed med speciale i vandmåling. Med hjælp fra unikt klimatilpasset måleudstyr beskæftiger vi os med måling af flow og vandkvalitet, overløb og uvedkommende vand i det danske vandmiljø.

Kontakt os i dag

Kontakt os og hør mere

Du kan let og hurtigt sende os en besked i nedenstående formular

Blue North er en
virksomhed i vækst